APMAIŅAS FONDA PRODUKTU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Atgriešanas adrese ir Pärnu mnt 139e/13, 11317 Tallina. Tālruņa numurs produktu atgriešanai ir +372 53 609 111

 • Vecais produkts ir jāatgriež ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preču saņemšanas.
 • Vecais produkts ir jāatgriež jaunā produkta iepakojumā, uz iepakojuma nedrīkst neko rakstīt vai uzlīmēt.
 • Uz veco produktu jāpārvieto pie jaunā produkta esošie transportēšanas vāciņi, pārsegi un polsterējumi.

Vecais produkts tiks novērtēts, pamatojoties uz pieciem pamatnoteikumiem (zemāk norādītas specifiskās problēmas katrai atgriežamajai produktu grupai):

 • Atgriežamajam produktam pēc komplektācijas un tehniskajiem datiem ir jābūt līdzvērtīgam jaunajam.
 • Produktam ir jābūt pilnā komplektācijā (visām atgriežamajām detaļām kopumā ir jābūt pie produkta, nekas nedrīkst būt atsevišķi)
 • Korpuss nedrīkst būt bojāts.
 • Produkts nedrīkst būt stipri sarūsējis vai oksidējies.
 • Uz produkta nav iespējams nolasīt ražotāja vai oriģinālo numuru (iespiedums ir bojāts, nav etiķetes vai uzlīmes).

Kompensācija tiek veikta, pamatojoties uz piegādātāja atbildi, pirms tam kompensācijas izmaksāšana nenotiek. “Aero Motors OÜ” nav pilnvarots novērtēt atgrieztos apmaiņas fonda produktus. Atbilde par kompensācijas lēmumu var kavēties līdz 4 nedēļām. Lietas atgriešanas tiešie izdevumi jāsedz Patērētājam.

Zemāk ir uzskaitīti gadījumi, kad produkti netiek kompensēti, vai atkarībā no defekta, tiek kompensēts līdz 75% no produkta cenas:

Ģeneratori:

 • Produkts ir spēcīgi korodējies/oksidējies.
 • Produkts ir komplektācijā, tikai izjaukts pa detaļām.
 • Stiprinājuma kronšteins ir nolūzis.
 • Nav aizmugurējā plastmasas vāka, sprieguma regulatora vai diožu bloka.
 • Piedziņas skriemeļa nav vai tas ir bojāts.
 • Vakuuma sūknis ir bojāts vai tā nav.
 • Tinumi ir guvuši karstuma bojājumus.
 • Produkts ir ar degšanas pazīmēm vai tam ir redzami pārsprieguma/īssavienojuma radīti bojājumi.
 • Ģenerators negriežas.

Starteri:

 • Produkts ir komplektācijā, tikai izjaukts pa detaļām.
 • Nav solenoīda vai tas ir bojāts.
 • Korpuss ir deformējies, salūzis stiprinājuma kronšteins.
 • Produkts ir spēcīgi korodējies/oksidējies.
 • Vārpsta vai bendikss ir pārkarsis (zilgans).
 • Zobiņi ir bojāti.
 • Produkts ir ar degšanas pazīmēm vai tam ir redzami pārsprieguma/īssavienojuma radīti bojājumi.

Bremžu suports:

 • Korpuss ir bojāts (stiprinājuma kronšteins vai kāda cita korpusa daļa ir nolūzusi/nav komplektā).
 • Produktam ir griezuma pēdas vai korpusā ir plaisas.
 • Atgaisošanas nipelis ir salūzis vai tā vītne ir bojāta.
 • Elektriskā bremžu suporta spraudnis ir salūzis.
 • Produkts ir komplektācijā, tikai izjaukts pa detaļām.
 • Nav suporta vadotnes, ja jaunajam produktam ir suporta vadotne.
 • Elektriskā bremžu suporta motora korpuss/motors ir bojāts/ar plaisām, stiprinājuma kronšteini ir bojāti.

Gaisa kondicioniera kompresori:

 • Skriemeļa nav vai tas ir bojāts. Sajūgs nav komplektācijā.
 • Ja sajūgs nav ar degšanas pazīmēm, tad rumba negriežas, ja sajūgs ir ar degšanas pazīmēm, tad rumbai nav jāgriežas.
 • Bojāts korpuss vai tā stiprinājumi.
 • Nav spraudņa.
 • Produkts ir komplektācijā, tikai izjaukts pa detaļām.
 • Nav spiediena vārsta.

Stūres pastiprinātāja sūkņi:

 • Produkts ir komplektācijā, tikai izjaukts pa detaļām.
 • Daļa no komponentēm nav komplektācijā (piemēram, skriemelis).
 • Korpuss ir bojāts (stiprinājuma kronšteins vai kāda cita korpusa daļa ir nolūzusi/nav komplektā).
 • Produkts ir spēcīgi korodējies/oksidējies.
 • Ir noņemta vai nav oriģinālās etiķetes/uzlīmes ar rūpnīcas specifikācijām.
 • Nav eļļas tvertnes vāciņa vai tvertne ir bojāta.
 • Skriemelis vai tā stiprinājums ir bojāts.

Stūres zobstieņi un stūres mehānismi:

 • Produkts ir komplektācijā, tikai izjaukts pa detaļām.
 • Iekšējie stūres stieņi nav vai tie ir bojāti.
 • Produktam ir griezuma pēdas vai korpusā ir plaisas.
 • Korpuss ir bojāts (stiprinājuma kronšteins vai kāda cita korpusa daļa ir nolūzusi/nav komplektā).
 • Produkts ir spēcīgi korodējies/oksidējies.
 • Zobstieņa darba virsma ir spēcīgi korodējusi.
 • Uz produkta nav iespējams nolasīt ražotāja vai oriģinālo numuru (iespiedums ir bojāts, nav etiķetes vai uzlīmes)
 • Cauruļu nav, tās ir deformētas vai salauztas.
 • Nolietotas vai bojātas vītnes, cauruļu stiprinājuma ligzdas vai rievas.
 • Elektriskajam stūres zobstienim ir bojāts spraudnis, spailes. Bojāti vai sagriezti vadi. Elektronikas korpuss ir ar kušanas vai degšanas pazīmēm.

Stūres statņi:

 • Rievas ir bojātas.
 • Montāžas rāmis ir bojāts vai izliekts.
 • Augstuma regulēšanas svira ir bojāta vai salauzta.
 • Vadi ir sarauti, bojāti vai sagriezti.
 • Spraudnis ir bojāts.
 • ECU ir ar atvēršanas pazīmēm, nav motora vai tas ir izjaukts

Sprauslas un sprauslu gali:

 • Produkts ir komplektācijā, tikai izjaukts pa detaļām.
 • Sprausla ir daļēji noņemta vai izliekta.
 • Spraudņa korpuss ir bojāts.
 • Nav sprauslas gala vai tā vītne ir bojāta.
 • Pārplūdes caurules ir bojātas vai nolauztas.
 • Produkts ir spēcīgi korodējies/oksidējies.
 • Korpuss ir redzami deformējies. Produktam ir redzamas atvēršanas pazīmes.

Augstspiediena sūkņi:

 • Produkts ir komplektācijā, tikai izjaukts pa detaļām.
 • Produkts ir spēcīgi korodējies/oksidējies.
 • Nav sūkņa skriemeļa stiprinājuma uzgriežņa.
 • Vadi ir sarauti, bojāti vai sagriezti.
 • Spraudņa korpuss ir bojāts.

 Smagās tehnikas spararati, sajūga grozi un diski:

 • Sajūga disks nav komplektācijā (pārsegi ir atdalījušies).
 • Sajūga diskam ir pārkaršanas pazīmes (zilgana krāsa).
 • Sajūga disks ir izliekts vai centrālās atveres rievas ir bojātas.
 • Produkts ir spēcīgi korodējies/oksidējies.
 • Sajūga groza spiediena plāksnei ir pārkaršanas pazīmes.