1. LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.1. Šie “Aero Motors OÜ” vispārīgie noteikumi un citi “Aero Motors OÜ” mājaslapā atspoguļotie noteikumi (turpmāk tekstā kopā saukti “Noteikumi”) tiek piemēroti visiem fizisko un juridisko personu (turpmāk tekstā “Pircējs”) produktu pasūtījumiem, apmaksām un piegādēm, kas izdarītas ar “Aero Motors OÜ” e-veikala starpniecību, kā arī ir produktu pārdošanas darījumu neatņemama sastāvdaļa.

1.2. “Aero Motors OÜ” jebkurā laikā ir tiesības vienpusēji mainīt Noteikumus, publicējot tos “Aero Motors OÜ” mājaslapā.

1.3. Pircējam ir jāaizpilda pasūtījums, kurā ir precīzs preču apraksts, preces numurs saskaņā ar ražotāja katalogu, vai visi dati, kas nepieciešami, lai atrastu atbilstošu produktu (marka, modelis, izlaides gads, jauda, ​​degvielas tips, VIN numurs 17 rakstzīmes, pārnesumkārbas tips). Pasūtot patstāvīgi, nekonsultējoties ar “Aero Motors OÜ”, Pircējs uzņemas atbildību par izvēlētā produkta piemērotību vēlamajam mērķim.

1.4. Pēc pasūtījuma noformēšanas produkts netiek rezervēts. Pārdošanas darījums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad noteiktā priekšapmaksas summa ir pārskaitīta uz “Aero Motors OÜ” norēķinu kontu.