PERSONAS DATU DROŠĪBA

Izdarot pirkumus e-veikalā, “Aero Motors OÜ” par Pircēju saglabā viņa ievadīto kontaktinformāciju (vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, pasta un e-pasta adreses) un informāciju par izdarītajiem pirkumiem. Saņemtie dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju un apstrādāti saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumu ar mērķi, lai plānotu labāku preču iepirkumu, veiktu pirkuma paradumu analīzi un analīzes rezultātā sastādītu piemērotus piedāvājumus Pircējam. “Aero Motors OÜ” neizpauž Pircēja personas datus, kas tam kļuvuši zināmi, trešajām personām, izņemot informāciju kurjeram, kas nepieciešama transporta pakalpojuma sniegšanai. Pircējam ir tiesības redzēt “Aero Motors OÜ” rīcībā esošos datus par viņu, un aizliegt turpmāko datu apstrādi.